Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2013

vibrant

September 05 2013

2942 20df 500
Reposted fromkniepuder kniepuder
vibrant
Nigdy nie mogłem uwierzyć naprawdę, że sprawy ludzkie są sprawami serio. Gdzie są sprawy serio, tego nie wiedziałem, prócz tego, że nie ma ich w tym wszystkim, co miałem przed oczyma i co zdawało mi się jedynie grą zabawną lub uprzykrzoną.
— Camus, Upadek
Reposted fromelloko elloko viaworldwide worldwide
vibrant
7841 b225 500
nie każdy to posejdon.
9104 f6a4 500
Reposted fromlafuene lafuene viaworldwide worldwide
2013 5882

Salvador Dalí in collaboration with Walt Disney - Destino

Reposted fromapm35 apm35 viaworldwide worldwide

May 23 2013

vibrant
vibrant
vibrant
2550 236d
też właśnie mówię.
Reposted fromselvish selvish viamaryjanejanis maryjanejanis
vibrant

Jeżeli nam się uda to cośmy zamierzyli
i wszystkie słońca które wyhodowaliśmy w doniczkach
naszych kameralnych rozmów
i zaściankowych umysłów
rozświetlą szeroki widnokrąg
i nie będziemy musieli mówić że jesteśmy geniuszami

bo inni powiedzą to za nas
i aureole
tęczowe aureole
…ech szkoda gadać
Panowie jeżeli to się uda

To zalejemy się jak jasna cholera

— Andrzej Bursa
vibrant
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaautodestrukcja autodestrukcja
vibrant
vibrant
3488 e8de
Reposted fromepidemic epidemic viamaryjanejanis maryjanejanis
2442 c815 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaburdel burdel
vibrant
8874 9c7e
Reposted fromsmorzando smorzando viamaryjanejanis maryjanejanis
0929 0532 500
Reposted fromkniepuder kniepuder
vibrant
8123 21e6 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaworldwide worldwide
vibrant
9229 b563 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaworldwide worldwide
vibrant
9784 04ba 500
Reposted fromneon neon viadarksideofthemoon darksideofthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl